Maszycanka Maszyce - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Wyszukiwarka

Logowanie

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
Sparta Skrzeszowice 2:3 Niedźwiedź II
Płomień Kościelec 3:0 Olimpia Czaple Wielkie
Słomniczanka II Słomniki 3:0 Agricola Klimontów
Milenium Radziemice 0:6 Orzeł II Iwanowice
Iskra Pałecznica 0:4 Novi Narama
Trątnowianka Trątnowice 2:3 Maszycanka Maszyce

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 183, wczoraj: 286
ogółem: 1 138 211

statystyki szczegółowe

Kalendarium

24

01-2019

czwartek

25

01-2019

piątek

26

01-2019

sobota

27

01-2019

niedziela

28

01-2019

pon.

29

01-2019

wtorek

30

01-2019

środa

Aktualności

Regulamin Turnieju i inne ważne dokumenty

 • autor: lksmaszyce, 2018-07-16 20:36

Poniżej zamieszczamy Regulamin Turnieju , liste zawodników, oraz wzór oświadczenia opiekuna osoby niepełnoletniej.
Szanowni uczestnicy, bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem w szczególności z punktem dotyczącym RODO .

Więcej w rozwinięciu...

REGULAMIN VIII TURNIEJU O PUCHAR PREZESA LKS MASZYCANKA MASZYCE
 

1.      Udział w Turnieju biorą jedynie niezrzeszone drużyny piłkarskie z terenu Powiatu Krakowskiego.

2.         W Turnieju może wziąć udział 12 drużyn.

3.         Wpisowe do Turnieju wynosi 100 zł od drużyny.

4.         Drogą losowania zgłoszone drużyny będą podzielone na 2 grupy ( grupa A, grupa B ).

5.         O końcowej kolejności miejsc w grupie decydują: punkty (3-zwycięstwo, 1 - remis, 0 - przegrana). W dalszej kolejności - mecz bezpośredni, w dalszej kolejności tabela - różnica bramek, bramki strzelone, losowanie. 

5.         Mecze rozgrywane są na dwóch połówkach boiska piłkarskiego. Miejscem Turnieju jest obiekt LKS Maszycanka Maszyce w Smardzowicach. Skład drużyny to 6 zawodników w polu plus bramkarz. Zmiany hokejowe.

6.      W rozgrywkach Turnieju obowiązują Przepisy Gry w Piłkę Nożną i Regulamin Rozgrywek Seniorów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Wyjątkiem jest reguła pozycji spalonej która nie będzie respektowana w Turnieju.

7.      Turniej rozgrywany jest systemem " każdy  z każdym " w grupie 2 x 10  minut, I i II miejsca z grup awansują do półfinałów.

8. Półfinały, mecz o 3 miejsce, mecz finałowy będą rozgrywane także 2 x 10 minut.

9.         Pary półfinałowe to zwycięzca z gr. A z drużyną która zajmie 2 miejsce w gr. B, oraz zwycięzca z gr. B z drużyną która zajmie 2 miejsce w gr. A.

10.       W przypadku remisu w regulaminowym czasie gry w meczach półfinałowych, meczu o 3 miejsce i meczu finałowym będą egzekwowane po 3 rzuty karne, a w razie nie wyłonienia zwycięscy do pierwszej pomyłki.

11.      Każdy zawodnik jest zobowiązany posiadać dowód tożsamości lub legitymacje szkolną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia). W przypadku braku dokumentu tożsamości, sędzia zawodów nie dopuści zawodnika do gry. Osoby poniżej 18 roku życia winny przedstawić pisemną zgodę na udział w Turnieju od rodziców bądź prawnego opiekuna. Minimalny limit wiekowy to 14 rok życia.

12.       O konfrontacji ( sprawdzaniu tożsamości zawodnika) może poinformować sędziego zawodów kapitan drużyny tuż przed meczem i w trakcie meczu, lecz nie później niż przed gwizdkiem kończącym zawody. Sędzia jest zobowiązany natychmiastowo poinformować o tym fakcie kapitana drużyny przeciwnej.

13.       Jeden zawodnik może być przypisany tylko do jednej drużyny podczas trwania całego turnieju. W innym wypadku będą kary walkowerów i dyskwalifikacji drużyny.

14.      Każda drużyna może posiadać na liście zgłoszeniowej maksymalnie  12 zawodników.

15.       Lista zgłoszeniowa wraz z przypisanymi numerami zawodnikom jest wypełniana przez kierowników drużyn przed rozpoczęciem Turnieju.

16.      Podczas trwania zawodów obowiązują kary wykluczeń 2 i 5 minutowe, całkowite – za czerwoną kartkę. Otrzymanie czerwonej kartki w ramach akcji ratunkowej skutkować będzie odsunięciem winnego zawodnika od jednego spotkania (następnym w Turnieju). Natomiast przypadek czerwonej kartki otrzymanej na skutek brutalnej gry lub wysoce niesportowego zachowania zawodnika będzie rozpatrzony przez Organizatorów. 

17.  W związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i wizerunkowych uczestników oraz o przysługujących prawach z tym związanych

 • Dane osobowe i wizerunkowe uczestników  ( tj. wszystkich osób przebywających na obiekcie LKS Maszycanka Maszyce podczas trwania Turnieju w tym zawodników, osób funkcyjnych, zaproszonych gości, kibiców, organizatorów, itp. ) są przetwarzane w celu zorganizowania Turnieju i sporządzenia relacji z tego wydarzenia.
   
 • W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w Klubie administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest LKS Maszycanka Maszyce z siedzibą w 32-077 Smardzowice 214.
   
 • Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez czas trwania Turnieju, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego     prawa.
   
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługują uprawnienia : dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi.
   
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Turnieju.
   
 • Zgoda na prezentacje wizerunku jest warunkiem przebywania na obiekcie LKS Maszycanka Maszyce podczas trwania Turnieju.

18.      Organizator zapewnia :

·        Porządek podczas trwania całego Turnieju,

·        Puchary dla pierwszych 4 drużyn Turnieju oraz dyplomy dla pozostałych drużyn,

·        Puchar dla najlepszego strzelca .

·        2 zgrzewki wody mineralnej dla drużyny

·        Znaczniki, kiedy zespoły przystąpią do gry w takich samych lub zbliżonych strojach

19.       Zespoły uczestniczące w Turnieju mają obowiązek :

·        Ubezpieczenia zawodników we WŁASNYM zakresie,

·        Posiadania jednolitych koszulek lub  t-shirt z czytelnym numerem na tyle koszulki różnym dla każdego zawodnika,

·        Utrzymanie trzeźwości swoich zawodników i osób funkcyjnych w czasie trwania Turnieju.

·        Posiadać osobę odpowiedzialną za zespół – tzw. „kierownika”

·        Przestrzegać Regulaminu Turnieju i Regulaminu obiektu LKS Maszycanka Maszyce

20.       Kierownicy drużyn zobowiązani są do :

·        dopilnowania wszystkich formalności,

·        odpowiedzialności za zachowanie się zawodników i kibiców drużyny w trakcie Turnieju i po jego zakończeniu

·        kontaktu z Organizatorem w celu otrzymywania bieżących informacji na temat Turnieju

21.       Drużynie wykluczonej z Turnieju, oraz drużynie która sama wycofała się z Turnieju nie przysługuje zwrot kosztów.

22.       Podpisanie Regulaminu Turnieju przez kierowników, oraz listy zgłoszeniowej przez zawodników oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacje oraz przestrzeganie.

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin rozgrywek jest jedyną podstawą rozgrywek.                           Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatrywać będzie Organizator. W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Organizator rozgrywek.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rozgrywek

          

  Z regulaminem zapoznałem się :

 

1……………………….                                                 7…………………….   

 

2……………………….                                                 8 ……………………

 

3……………………….                                                 9……………………..

 

4……………………….                                               10……………………...

 

5……………………….                                               11……………………...

 

6………………………..                                              12……………………...

 

Maszyce 22-07-2018 r.

                                     Zarząd LKS „Maszycanka” Maszyce

 

 

 

VIII TURNIEJ O PUCHAR PREZESA LKS MASZYCANKA MASZYCE

 

LISTA ZBIORCZA ZAWODNIKÓW

 

DRUŻYNA:  …………………………

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Turnieju, akceptuje go i zobowiązuje się przestrzegać, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

LP.

NUMER

NAZWISKO I IMIĘ

DATA URODZ.

PODPIS

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

KIEROWNIK DRUŻYNY:

 

………………………………………………………………          ……………………………

(imię i nazwisko kierownika drukowanymi literami)                            (podpis kierownika)

 

TELEFON KONTAKTOWY DO KIEROWNIKA : ………………………………………

Maszyce 22.07.2018 r.

 

 

 

Oświadczenie

Opiekuna zawodnika niepełnoletniego

 

Ja niżej podpisany, wyrażam zgode na uczestnictwo ……………………………………………………………
                                                                                                     ( imię i nazwisko zawodnika )
w VIII Turnieju o Puchar Prezesa LKS Maszycanka Maszyce.
Oświadczam, iż znany mi jest również Regulamin Turnieju do którego nie mam zastrzeżeń.

 

Maszyce dn. 22.07.2018 r.

 

…………………………………………………………..
                  ( podpis opiekuna )

 


 • Komentarzy [0]
 • czytano: [163]
 

Musisz się zalogować, aby dodawać komentarze.

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Trątnowianka TrątnowiceMaszycanka Maszyce
Trątnowianka Trątnowice 2:3 Maszycanka Maszyce
2018-11-10, 14:00:00
     
oceny zawodników »

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Zegar

Statystyki drużyny